Achtergrond

Waarom? Daarom
Borstvoeding is belangrijk. Daarom adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om baby’s de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Het belang om tenminste de eerste zes maanden alleen moedermelk als melkvoeding te geven wordt in Nederland door de betrokken organisaties onderschreven. In Nederland begint 80% van de moeders met het geven van exclusief borstvoeding. De voornaamste reden om te starten met borstvoeding is dat borstvoeding gezonder is. Twee weken na de geboorte geeft nog 59% borstvoeding als enige melkvoeding en na zes maanden is dit 39%. Als alle baby's zes maanden uitsluitend borstvoeding als melkvoeding zouden krijgen zou dat een besparing op de kosten voor de gezondheidszorg opleveren.


De voordelen van borstvoeding

 • minder risico op infecties van het maagdarmkanaal bij kinderen jonger dan 2 jaar en op luchtweginfecties en middenoorontsteking bij jonge kinderen.
 • waarschijnlijk bescherming tegen astma, kortademigheid en overgewicht.
 • mogelijk bescherming tegen het prikkelbare darm syndroom, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, diabetes mellitus type I en II, wiegendood, leukemie en andere kankersoorten die voorkomen in de kinderleeftijd.
 • vrouwen die geruime tijd borstvoeding hebben gegeven, hebben minder kans op het krijgen van reumatoïde artritis, een hoge bloeddruk en diabetes mellitus type II.
 • mogelijk bescherming tegen eierstokkanker, heupfractuur, behoud van extra lichaamsgewicht na de bevallling en obesitas bij vrouwen die geruime tijd borstvoeding hebben gegeven.
 • vroeg huid-op-huid contact, zoals bij het eerste aanleggen van de baby, bevordert de hechting tussen moeder en kind. 

Waarom stoppen vrouwen er dan mee?

 • Twijfel over de hoeveelheid moedermelk.
 • Door problemen met aanleggen.
 • Omdat ze weer aan het werk gaan. 

Veel vrouwen die stopten, gaven aan dat ze hierover teleurgesteld zijn en liever waren doorgegaan.

Uitgangspunten

 • Global Strategy on Infant and Young Child Feeding die in mei 2002 door alle WHO lidstaten is aangenomen. Deze Global Strategy for Infant an Young Child Feeding is ontwikkeld om wereldwijd de aandacht te vestigen op de invloed van voeding op de gezondheid en overlevingskansen van kinderen. 
  PDF downloaden 
 • Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa, een Blauwdruk voor actie.
  PDF downloaden