Deelnemende partijen

Dit Charter is opgesteld door onderstaande organisaties, verenigd in het 'Nationaal Platform Borstvoeding'. Deze organisaties zijn allemaal direct of indirect betrokken bij de begeleiding bij borstvoeding, vanaf de zwangerschap tot ver na de bevalling. Het platform is ingesteld in het kader van de borstvoedingscampagne die het Voedingscentrum heeft gevoerd.

De platformorganisaties hebben een gezamenlijk streven:  een samenleving waarin:

  • het geven van borstvoeding gewoon is
  • iedereen bekend is met de voordelen van borstvoeding
  • ouders weloverwogen keuzes kunnen maken over de voeding van hun baby
  • vrouwen in staat zijn hun kinderen borstvoeding te geven zolang zij willen

Platformorganisaties: